Vula

LR Health & Beauty Systems GmbH

Kruppstr. 55 D-59227 Ahlen 

Phone +49 2382 7060-0 
Fax +49 2382 7060-287 
E-Mail info@lrworld.com 

Numri Identifikues i Personit të Tatueshëm (NIPT): HRB 10011 Gjykata e Rrethit, Mynih 

Menaxher: Andreas Friesch (CEO), Thomas Heursen, Dr. Andreas Laabs (CFO/COO)

Kodi Fiskal: DE 814331344 

Të gjitha fotografitë, tekstet dhe pamjet e tjera në këtë faqe, pëputhen me programin e shitjes së LR Health & Beauty Systems në kohën e botimit, por i nënshtrohen ndryshimeve. Pavarësisht kontrollit të kujdesshëm, ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për tekstet që përmbajnë linket e jashtme.

Përgjegjësia për tekstet në këto link-e të jashtme, qëndron ekskluzivisht në Autoritetin Ekzekutiv. Të gjitha programet, të dhënat dhe fotografitë kanë të Drejtën e Autorit. Kopjimi ose dublikimi i këtyre të dhënave ose transferimi i tyre në sisteme të tjera, kërkon domosdoshmërisht miratimin e shprehur të LR Health & Beauty Systems, në të kundërt është shkelur e Drejta e Autorit.

LR-ja si emërtim tregtar dhe LR-ja si markë tregtare është e mbrojtur me ligj.

Pse LR?

Vlera
Makina e kompanisëSistem shpërblimiNjohje
Histori suksesi

Produktet e LR-së

Produktet e KatalogutLR LIFETAKTLR ALOE VIALR ZEITGARDDeluxe

Koncepti i Yjeve

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Kompania LR

ZhvillimiShitje të DrejtpërdrejtaFondacioni LR GLOBAL KIDS FUND
Andreas FrieschThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Rrjeti me

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Anëtar i:

BDDBDIHVKESELDIA

Bashkëpunim me:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD