Декларация за защита на данните от LR Health & Beauty Systems GmbH (LR)

Декларация за защита на личните данни от „ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс“ ЕООД (LR)

С тази декларация за защита на личните данни ние, „ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс“ ЕООД, искаме да Ви информираме относно това, как обработваме и използваме личните Ви данни като посетител на нашата интернет страница (www.lrworld.com). „ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс“ ЕООД спазва изискванията на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД) и останалите разпоредби за защита на личните данни. Имайте предвид, че за нашия онлайн магазин (shop.lrworld.com/bg) важи публикуваната там „Декларация за защита на личните данни“.

1. Какви лични данни обработваме, за какво и на какво правно основание?

Лични данни са всяка информация за определено или определяемо физическо лице, която Вие ни споделяте, която възниква при нас или се събира от нас по друг начин. Във връзка с използването на нашата интернет страница ние обработваме следните лични данни:

1.1 Въвеждане на данни във формуляра за контакт

Вие имате възможност да въведете във вече изготвените от нас формуляри за контакт на нашата интернет страница Вашите данни или да ни изпратите данните си по имейл, за да осъществите контакт с нас.

1.1.1 Обхват и цел на обработването на данни

Ако от въведената от Вас информация стане ясно, че се интересувате от това, да станете сътрудник в търговската система на LR, ние ще обработим Вашите данни с цел стартиране и осъществяване на Вашето сътрудничество и ще ги изпратим на съответните ни дружества и сътрудници на LR, за да може заявката Ви да бъде обработена по възможно най-добрия начин. Ако се интересувате от това, да станете сътрудник на LR в чужбина, ще предоставим данните Ви на съответната организация в чужбина.

Ние съхраняваме и обработваме горепосочените данни, за да можем да отговорим на Вашите запитвания или да Ви предоставим поисканата от Вас информация.

1.1.2 Правно основание за обработването на данни

Правното основание за обработването на данните е чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД, доколкото Вие като заинтересовано лице заявявате със запитването си (по подразбиране) Вашето съгласие за обработване на данните. Ако контактът по имейл е с цел сключването на договор, то съответното правно основание за обработването на данни е чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД. За други видове запитвания правното основание може да бъде чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, тъй като в този случай е в наш интерес да обработим данните с цел изпълнението на Вашата заявка.

1.1.3 Срок на съхранение

Данните се изтриват веднага щом не са вече необходими за целта, за която са събрани.

Можем да съхраняваме Вашите лични данни и ако това е предвидено в законодателството на ЕС и в националната нормативна уредба, закони или други разпоредби, които спазваме.

1.1.4 Право на възражение

Можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни по всяко време с бъдещ ефект. В такъв случай кореспонденцията не може да бъде продължена. Всички лични данни, съхранени в процеса на комуникация с нас, ще бъдат изтрити, освен ако не сме задължени да продължим да ги съхраняваме по правни причини.

1.2 Данни за потреблението/Данни за трафика

Освен това ние събираме данни за потреблението за посещенията на нашата интернет страница с помощта на т.нар. „бисквитки“. За повече информация вижте точка 3.

1.3 Данни от дневници (logdata) на сървъри

Когато използвате нашите интернет страници, на нашите сървъри временно се съхраняват данни за това в протокол (като дата и час на Вашето посещение, отворени страници и поискани данни, тип и версия на използвания от Вас браузър, тип и операционна система на използваното от Вас устройство, както и Вашият IP адрес).

Обработването на данните от дневници (logdata) на сървъри е задължително за предоставянето на уебсайтовето и услугите по технически причини и за гарантиране на сигурността на системата.

Правното основание за обработването е нашият легитимен интерес да предоставяме уебсайт с нашите услуги (чл. 6 (1), буква е) от ОРЗД). Обработването е абсолютно необходимо за използването на нашата интернет страница, не съществува право на възражение. Тези данни се изтриват най-късно след 30 дни.

2. Линкове

Ние използваме линкове към други наши интернет страници на уебсайтове и услуги, предоставяни от трети страни, например социалните мрежи и канали като Facebook, Twitter или Youtube. За обработването на данни от такива други доставчици на услуги на техните уебсайтове са отговорни изключително тези трети страни и важи публикуваната от тях информация за защита на личните данни.

3. Бисквитки

За да направим нашите интернет страници възможно най-удобни за използване и да повишим релевантността на нашите реклами за посетителите на нашите уебсайтове, ние и нашите партньори използваме т.нар. "бисквитки".

Бисквитките са малки файлове, които се записват на твърдия диск на посетителя. Те позволяват съхраняване на информация за определен период от време и идентифициране на компютъра на посетителя. Това става отчасти и с използването на т.нар. пиксели за проследяване, които не се записват на твърдия диск на посетителя, но също като бисквитката могат да помогнат за идентифицирането на компютъра. По-долу под понятието "бисквитка" се разбират както бисквитките в технически смисъл, така и пиксели за проследяване и подобни технически методи.

Ако посещавате нашите уебсайтове за първи път, на началната страница ще видите съобщение  във връзка със защитата на личните данни с текст за даване на съгласие за използването на бисквитки. Ако продължите да използвате интернет страниците и не възразите срещу използването на бисквитки, това съгласие се съхранява във Вашия браузър, за да не се налага да се появява същото съобщение отново на всяка следваща страница. Ако тази информация липсва във Вашия браузър (например ако сте изтрили историята на сърфирането), това съобщение ще се появи отново при следващото посещение на нашите интернет страници.

3.1 Какви бисквитки използваме?

На нашите интернет страници използваме две категории бисквитки: (1) Технически необходими бисквитки, без които функциите на нашите уебсайтове биха били ограничени, и (2) незадължителни бисквитки за анализ, таргетиране и съответно реклама:

3.1.1 Технически необходими бисквитки

Тези бисквитки са необходими, за да можете да се движите из нашите интернет стрници и да използвате техните функции. Ние не събираме информация за Вас, която да бъде използвана за маркетингови цели и не съхраняваме такава за интернет страниците, които сте посетили. Тези бисквитки са сесийни и изтичат след посещението Ви на сайта (сесията). Деактивирането на тази категория бисквитки ще ограничи функциите на целите сайтове или на части от тях.

3.1.2 Бисквитки за анализ

Бисквитките за анализ съдържат информация за това, как посетителите използват даден уебсайт като цяло, например какви страници посещават най-често и дали получават от сайтовете съобщения за грешка. Тези бисквитки не събират данни, въз основа на които да могат да се идентифицират посетителите. Цялата събрана с помощта на тези бисквитки информация служи само за проучване и подобряване на функционирането и услугите на уебсайта.

Деактивирането на тази категория бисквитки не ограничава функционирането на нашите уебсайтове. Към момента използваме бисквитки, съответно технологии за проследяване от тази категория от etracker (точка 3.1.2 (i)) и от Google Analtics (точка 3.1.2 (ii)).

3.1.2. (i) На тази интернет страница чрез технологии на etracker (www.etracker.com) се събират и съхраняват данни за статистически цели. От тези данни под псевдоним се създават потребителски профили. За тази цел могат да се използват бисквитки. Събраните чрез технологията etracker данни не се използват без изричното съгласие на засегнатото лице за лично идентифициране на посетителя на тази интернет страница и не се свързват с личните данни чрез носителя на псевдонима. Съхранените данни се използват единствено за статистически цели и не се предоставят на трети страни нито за комерсиални, нито за некомерсиални цели. Може да възразите срещу събирането и съхраняването на данни по всяко време с бъдещ ефект или може да промените настройките на браузъра си, така че да откажете бисквитките.  Освен това с кликване върху следния линк и следване на указанията, които ще видите там, можете да спрете съхраняването на данни в бъдеще.

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

3.1.2. (ii) За анализ на тази интернет страница използваме и Google Analytics, услуга за уеб анализи на Google Inc. Получената от използването на Google Analytics информация за използването на този уебсайт от Вас се пренася на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. При активиране на анонимизирането на IP адреса на този уебсайт Вашият IP адрес предварително се съкращава от Google в страните членки на Европейския съюз или в други страни по Споразумението за Европейското икономически пространство. Този уебсайт използва функции на услугата за уеб анализи Google Analytics, предоставяна от Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics използва т.нар. "бисквитки". Получената чрез бисквитките информация за използването на този уебсайт от Вас по принцип се пренася на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

В случай на активиране на анонимизирането на IP адреса на този уебсайт Вашият IP адрес се съкращава от Google в страните членки на Европейския съюз или в други страни по Споразумението за Европейското икономически пространство.

Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде пренесен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. По заявка на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оценява използването на уебсайта от Вас, за да изготвя отчети за дейностите на уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет. Предоставеният в рамките на Google Analytics IP адрес от Вашия браузър няма да се свързва с други данни от Google.

Може да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез съответните настройки на Вашия браузър, но имайте предвид, че в такъв случай е възможно да не може да използвате всички функции на този уебсайт. Можете също така да предотвратите събирането на данните, получени от бисквитките и отнасящи се за използването на уебсайта от Вас (включително Вашия IP адрес), от Google, както и обработването на тези данни от  Google, като свалите и инсталирате браузър плъгин, наличен на следния линк:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Като алтернатива на добавката за браузър или за браузъри на мобилни устройства, кликнете върху този линк, за да предотвратите бъдещото събиране на данни чрез Google Analytics в рамките на този уебсайт (Opt Out функционира само в браузъра и само за този домейн). При това действие на Вашето устройство се съхранява бисквитка Opt Out. Ако изтриете бисквитките в този браузър, трябва отново да кликнете върху линка.

Деактивирането на тази категория бисквитки не ограничава функционирането на нашите интернет страници.

3.2 Правно основание

Ние обработваме генерираните чрез бисквитките данни въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, тъй като е в наш интерес да подобряваме качеството на нашата интернет страница и нейното съдържание и чрез бисквитките да научаваме как се използва тя. Вие можете по всяко време да възразите срещу обработването на събраните с помощта на бисквитки данни, като кликнете върху дадените по-горе линкове.

4. Предоставяне на трети страни

Независимо от гореспоменатите изключения (точка 1.1) при запитване от Ваша страна чрез формуляра за контакт, ние не предоставяме Вашите лични данни на трети страни. Ние не извършваме търговия с адреси или данни. Вашите данни ще бъдат обработвани само от нас или от доверени доставчици на услуги, които ни осигуряват IT услуги в рамките на споразумения за обработване на данни.

5. Сигурност

Ние вземаме технически и организационни мерки, най-вече за да гарантираме, че Вашите лични данни са защитени срещу загуба, неточни промени или неправомерен достъп на трети страни. Мерките постоянно ще бъдат адаптирани към подобрените технически възможности.

6. Информация за контакт

Вашите въпроси и предложения по темата за защита на данните са важни за нас и ще се радваме да ги споделите. Може да се свържете с нас на следния адрес:

Отговорно място: „ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс“ ЕООД, бул. „Цариградско шосе“ № 60, 1784 София, имейл: info.bg@lrworld.com

Обръщаме внимание, че за обработването на личните Ви данни сме съвместно отговорни със сътрудниците, които са Ви привлекли косвено или пряко (чл. 26 от ОРЗД). За упражняване на правата Ви по отношение на защита на личните данни, моля, обърнете се към нас.

7. Вашите права

Съгласно ОРЗД Вие имате право да изискате от нас достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработката, да упражнявате правото си на преносимост на данните и описаното по-горе право на възражение, както и да оттеглите дадените съгласия. Ако ОРЗД свързва тези права с изпълнението на определени предпоставки, то те важат само ако тези предпоставки са изпълнени.

За упражняване на правата си молим да използвате посочените по-горе данни за контакт. При упражняване на правата трябва да докажете своята самоличност, за да се избегне неправомерно предоставяне на информация на трети страни.

Освен това имате право да подавате жалби до компетентните надзорни органи. Ако имате съмнения относно правомерността на обработване на Вашите данни, молим да ни информирате, за да можем да изясним това.

8. Промени в декларацията за защита на личните данни

Възможно е да се налага адаптиране на съдържанието на настоящите правила за защита на личните данни. Запазваме си правото да ги променяме по всяко време. Ние ще публикуваме променената версия на правилата за защита на личните данни също на това място. Ако ни посетите отново, ще трябва да прочетете отново правилата за защита на личните данни.

 

Версия, май 2018 г. 

Защо да избера LR

Ценности
Фирмен автомобилСистема за възнагражденияПризнание
Истории на успеха

Продукти на LR

Продуктови каталозиLR LIFETAKTLR ALOE VIALR ZEITGARDDeluxe

LR концепция за знаменитости

Guido Maria KretschmerКристина ФерейраКаролина КурковаБрус Уилис

LR Компанията

РазвитиеДиректни продажбиLR GLOBAL KIDS FUND
Д-р Томас ЩофмелТомас ХойрсенД-р Андреас Лаабс

В мрежа с:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Член на:

BDDBDIHVKESELDIA

Сътрудничество с:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD