Etiske regler for partnere i LR Health & Beauty Systems

Disse etiske reglene regulerer atferd og forholdet LR partnere har overfor kunder, andre MLM selskaper og andre LR partnere, og setter en standard for fair samspill med hverandre. De etiske reglene gir en klar presentasjon av LRs verdier. De skal tjene, beskytte og tilfredsstille interessene til både kunder og partnere, som fremmer bærekraftig konkurranseevne av forretningsmodellen, fortsette den langvarige tradisjonen og bevare det gode omdømmet til selskapet.

1. Fremtreden overfor kunder

LR partnere skal tilby kundene best mulig service. I lys av dette, skal følgende spesifikasjoner ilegges spesiell vekt:

1.1. LR partnere skal kun benytte klare og rettferdige salgsmetoder.

1.2. Produktinformasjon skal gjøres tilgjengelig for kunden. Dette inkluderer prisinformasjon, betaling og returordninger samt henvisning til angrerett. Kun informasjon i overensstemmelse med selskapets offisielle informasjon, skal videreformidles.

1.3. LR partnere skal respektere kundens privatsfære – en produktpresentasjon skal bare skje dersom kunden har gitt sitt samtykke. Vern av kundenes privatinformasjon er en prioritet.

1.4. LR partnere skal opptre rettferdig. De skal ikke utnytte uerfarenhet, sykdom, alder eller utilstrekkelige språkferdigheter hos kundene.

1.5. Bestillinger fra kunder skal behandles på en riktig måte. Leveransene skal ankomme innen 14 dager, forutsatt at ikke annen dato er satt. Problemer med levering skal meddeles umiddelbart til kunden.

 

2. Fremtreden i prosessen med å rekruttere nye partnere

Ærlighet og åpenhet er nøkkelen til vellykket sponsing.

2.1. Opptjening og karrieremuligheter skal presenteres sannferdig. Informasjon vedrørende kostnader og utgifter skal også være tilgjengelig.

2.2. Eksempler på inntekter skal samsvare med virkeligheten. Ingen bestemt inntekt skal garanteres.

2.3. Bare bruk av offisielt publisert informasjon om selskapet og produktene skal brukes i kommunikasjonen.

2.4. LR partnere skal avstå fra negative og nedlatende bemerkninger om andre MLM selskaper og deres produkter.

 

3. LR partneres fremtreden overfor andre LR partnere

De enkelte strukturer skal være styrt av sunn, rettferdig konkurranse, som preges av gjensidig respekt.

Verving av LR partnere fra andre strukturer innenfor samme selskap er strengt forbudt. Dette gjelder spesielt følgende eksempler:

  • Friste LR partnere til strukturbytte gjennom løfter, for eksempel bedre støtte, forbedret karrieremuligheter, osv.
  • Friste LR partnere til å bryte kontrakten, for eksempel gjennom fiktive pseudo- partnerskap eller via såkalte 'stråmenn'
  • Spredning av negativ omtale eller nedverdigende rykter om andre partnere
  • Tvister skal ikke offentliggjøres (inkludert aviser, sosiale medier eller andre offentlige informasjonskilder).     

        
   

4. LR partneres fremtreden overfor andre MLM selskaper

Alle andre MLM selskaper skal omtales med respekt.

4.1. Å friste salgspartnere fra andre MLM selskap med urettferdige og strategiske metoder er uetisk og aksepteres ikke av LR. Her er noen eksempler:

  • Verving av hele strukturer gjennom systematisk oppsøking av flere salgspartnere
  • Spredning av negativ eller nedverdigende omtale om disse selskapene (fortjenestemuligheter, produkter, etc.)
  • Friste salgspartnere til å bryte sine kontrakter
  • Betaling av overgangssum eller løfte om slik betaling

4.2. Advarsler til salgspartnere i andre MLM selskaper på grunnlag av antatt konkurransebegrensende praksis er ikke tillatt.

5. LR partneres fremtreden overfor selskapet som helhet

LR Partnere skal vise lojalitet overfor selskapet.

5.1. LR partnere skal kun benytte rene og rettferdige arbeidsmetoder. Manipulasjon av markedsføringsplanen (LRs Marketingplan) er uetisk og skadelig for virksomheten og kan medføre sanksjoner. Eksempler er: Oppkjøp av varer med påfølgende retur, konkurransevridning gjennom underprising <kjøpesum for eksempel via auksjoner, manipulering av partneravtaler, etc.

5.2. LR partnere skal opptre lojalt overfor selskapet og til enhver tid representere LR på en hensiktsmessig og ærlig måte. De skal, i den grad de har mulighet, forsøke å avverge skader som kan påføres selskapet.

5.3. Grunnlaget for LR partneres virksomhet er ”Foretningsvilkår for frittstående LR-partnere”, utgitt av LR Health & Beauty Systems.

 

 

6. LR partneres fremtreden i det offentlige rom

LR partnere skal alltid opptre respektabelt og seriøst i sin forretningsvirksomhet. 

6.1. LR partnere er ikke ansatt og opptrer ikke på vegne av LR. De skal ikke gi inntrykk av å være ansatt i selskapet.

6.2. Kontakt med presse, TV og radio er forbeholdt selskapet. Unntak må godkjennes. Forespørsler fra media skal sendes videre til LRs PR-avdeling umiddelbart. Uttalelser om selskapet, andre partnere eller andre selskaper er i alle medier (inkl. Facebook og Twitter) underlagt disse reglene, og det foreligger en plikt om rettferdighet og lojalitet. I tvilstilfeller skal det alltid koordineres med LR. n obligation to fairness and loyalty. If necessary, it must be coordinated with LR.

 

Disse etiske retningslinjene er bindende for alle LR partnere.

Hvorfor LR

Verdier
LR bilMarketingplanAnerkjennelse
Suksesshistorier

LR produkter

ProduktkatalogerLR LIFETAKTLR ALOE VIALR ZEITGARDDeluxe

LR star konseptet

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Selskapet LR

UtviklingDirektesalgLR GLOBAL KIDS FUND
Andreas FrieschThomas HeursenDr. Andreas Laabs

I nettverk med:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Medlem av:

BDDBDIHVKESELDIA

I samarbeid med:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD