Nemecký štandard kvality

V LR sa všetko točí okolo zvyšovania kvality života. Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života každého jednotlivca podľa motta „More quality for your life“. To sa dosiahne jednak vďaka používaniu našich vysokokvalitných produktov z oblasti zdravia a krásy a jednak vďaka jedinečnej možnosti zlepšiť si pomocou LR obchodného modelu vlastný život.

LR štandardy kvality u nás vidno vo všetkých oblastiach – od vývoja produktov až k zákazníckemu servisu. Túto požiadavku samozrejme nekladieme len sami na seba, ale aj na externých poskytovateľov služieb, s ktorými spolupracujeme. V tejto súvislosti dbáme na dodržiavanie mnohých sociálnych aspektov.

Suroviny & Dodávatelia

aloe-blatt

LR prikladá veľkú dôležitosť bezpečným a prvotriednym surovinám, samozrejme so zahrnutím najnovších vedeckotechnických poznatkov. Preto spolupracujeme výhradne so skúsenými dodávateľmi surovín. Naše požiadavky sú veľmi vysoké a našich dodávateľov starostlivo preverujeme. Prísne dbáme na používanie vysokokvalitných surovín a už pred schválením receptúry analyzujeme zloženie každého LR produktu. Všetky dodané suroviny podliehajú špeciálnemu individualizovanému skúšobnému plánu – u každej šarže máme zdokumentované údaje, ktoré sme zistili z analýzy.

Za veľmi dôležité považujeme aj dodržiavanie národných i medzinárodných predpisov v jednotlivých výrobných halách. Detskú prácu netolerujeme, takisto ani neprípustnú pracovnú dobu, nútenú prácu či nezaistenie bezpečnostných podmienok na pracovisku. Pravidelné kontroly u dodávateľov, napríklad v mexickej pestovateľskej oblasti našej Aloe Vera Barbadensis Miller, tak zaistia kvalitu našich surovín aj dodržiavanie sociálnych požiadaviek. Okrem toho SGS INSTITUT FRESENIUS neustále kontroluje celé pestovanie našej Aloe Vera. Prísne dbáme na to, aby sa nepoužívali žiadne pesticídy ani prostriedky na ničenie škodcov. Kontrolujeme aj pracovné podmienky na plantážach. Ďalšou pečaťou kvality je pre nás členstvo v International Aloe Science Council (IASC) – medzinárodnom združení, ktoré zastupuje záujmy všetkých sfér Aloe Vera, najmä s ohľadom na vedu a výskum. V rámci nášho „Code of ethics“ vyvinul IASC kvalitatívne metódy štandardov a prísne požiadavky, ktoré kontroluje každé dva roky v rámci auditu.

Spracovanie a výroba

Veľkú časť LR produktov vyrábame v nemeckom Ahlene, sídle LR. V prípade špeciálnych produktových segmentov spolupracujeme aj so zahraničnými dodávateľmi. Napríklad časť dekoratívnej kozmetiky vyrábame v Taliansku – krajine, ktorá je svetovou jednotkou v tejto oblasti. Samozrejme aj tu zachovávame naše požiadavky na kvalitu Made in Germany. Taliansko zaručuje najlepšiu kvalitu receptúry, najvyššie kompetencie v oblasti farieb a módy a v neposlednom rade aj dlhoročné skúsenosti v tomto segmente. Aj v tejto oblasti dodržiavame sociálnu zodpovednosť. Testovania kozmetiky na zvieratách sme sa zriekli ešte pred zavedením európskeho zákazu.

Garancia kvality a spokojnosť

Čo sa týka práva na vrátenie a výmenu tovaru, naše servisné služby idú nad rámec zákonných ustanovení. Tovar nám môžete vrátiť do 14 dní.

V rámci štandardného servisu máte možnosť vybrať si medzi výmenou, dobropisom alebo vrátením kúpnej ceny.

Extra servis: Originálne zabalený a v stave umožňujúcom predaj nám môžete tovar proti dobropisu vrátiť až 2 mesiace po jeho nákupe.

Aj v oblasti servisu je pre nás veľmi dôležitá kvalita, pretože spokojní zákazníci sú zároveň spokojnými partnermi. V pravidelných intervaloch overujeme kvalitu servisu formou partnerských dotazníkov spokojnosti. Posledný on-line dotazník opäť ukázal, že s LR ste viac než spokojní!

Kvalita produktov LR LIFETAKT je niekoľkonásobne certifikovaná. Podľa kategórie produktov pri posudzovaní ich kvality pracujeme vždy s niektorým z týchto renomovaných inštitútov, napríklad:

INSTITUT FRESENIUS Regular Quality Control

SGS INSTITUT FRESENIUS

certified aloe logo

IASC (International Aloe Science Council)

Prečo LR

Hodnoty
Firemné autoSystém odmeňovaniaUznanie
Príbehy úspechu

Produkty LR

Katalógy produktovLR LIFETAKTLR ALOE VIALR ZEITGARDDeluxe

LR koncept hviezd

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Firma LR

VývojPriamy predajLR Detský fond
Andreas FrieschThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Networked with:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Member of:

BDDBDIHVKESELDIA

Cooperation with:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD