LR Health & Beauty Systems GmbH Şirketi’nin İş Ortakları İçin Davranış İlkeleri

İş bu Davranış Kuralları, LR İş Ortaklarının müşterilere, diğer Multi Level Marketing (bundan sonra MLM olarak anılacaktır) şirketlerine ve yine diğer LR İş Ortaklarına karşı olan tutum ve davranışlarını düzenlemekte ve birbirleriyle dürüst iletişimler kurmaları için karşılaştırmalı değerlendirme kriterlerini belirlemektedir.

Söz konusu kurallar, LR şirketinin benimsediği değerleri açıkça ortaya koymaktadır. Davranış İlkeleri; hem müşterileri hem de iş modelinin sürdürülebilir rekabetçiliğini destekleyen ve süregelmiş gelenekleri devam ettirerek şirketin iyi itibarını koruyan İş Ortaklarınu korumayı ve memnun etmeyi amaçlarlar.

1. Müşteriye Karşı Davranış Kuralları

LR İş Ortakları, müşteriye mümkün olan en iyi hizmeti sunacaklardır. Bu hizmet anlayışı doğrultusunda, aşağıdaki açıklamaların özellikle vurgulanması gerekmektedir.

1.1 LR İş Ortakları yalnızca açık, dürüst ve adil satış yöntemleri uygulayacaklardır.

1.2 Ürüne yönelik doğru ve eksiksiz bilgiler müşterinin kullanımına sunulmalıdır. Söz konusu bilgiler arasında fiyat bilgileri, ödeme ve iade türleri ile fesih hakkı şartları bulunmaktadır. Aktarılan bilgilerin şirketin verdiği bilgiler ile birebir tutması gerekmektedir.

1.3 LR İş Ortakları müşteri gizliliğine saygı göstereceklerdir. Yalnızca müşteri tarafından açıkça rıza gösterilir ise ürün tanıtımı yapılacaktır. Müşteriye ilişkin gizli bilgilerin korunması, en büyük önceliktir.

1.4 LR İş Ortakları, farklarını dürüstlük ilkesi ile ortaya koyacaklardır. Müşterilerin deneyimsizliğini, hastalığını, yaşını veya yetersiz dil becerilerini suistimal etmeyeceklerdir.

1.5 Müşteriler tarafından verilecek siparişler, zamanında işleme alınacaktır. Yapılacak teslimatlar ise, farklı bir tarih belirtilmemiş ise 14 gün içerisinde adrese ulaşacaktır. Teslimata ilişkin yaşanabilecek sorunlar derhal müşteriye iletilecektir.

2. Yeni İş Ortaklarının İşe Dahil Edilme Sürecinde Uygulanacak Davranış Kuralları

Başarılı bir sponsorluğun temel unsurları dürüstlük ve şeffaflıktır.

2.1 Sponsorluk süresince gelir ve kariyer olanakları açıkça anlatılacaktır. Maliyet ve giderlere ilişkin bilgiler de verilecektir.

2.2 İş Ortaklarının gelirlerine yönelik örnekler gerçeği yansıtmalıdır. Belirli bir gelir tutarı garanti edilmeyecektir.

2.3 Ürüne yönelik bilgiler ancak şirketin resmi bilgileri ile birebir tutması halinde verilebilir.

2.4 iş Ortakları, diğer MLM şirketleri ve MLM ürünleri hakkında olumsuz ve küçük düşürücü açıklamalara bulunmaktan kaçınacaklardır.

3. LR İş Ortaklarının Diğer LR Ortaklarına Karşı Davranış Kuralları:

LR iş Ortakları, karşılıklı saygı ile belirlenecek olan sağlıklı ve eşit rekabet yürüteceklerdir.

3.1 Aynı şirket bünyesinde bulunan diğer yapıların İş Ortaklarını kendi taraflarına çekmesi kesinlikle yasaktır. Aşağıdaki faaliyetler bu yasak çerçevesinde değerlendirilecektir:

3.2.1 Daha iyi destek ve üst düzey kariyer olanakları gibi vaatlerle İş Ortaklarını yasaklanmış yapı değişikliklerine teşvik etme

3.2.2 “Paravan kişi” olarak adlandırılan resmi, kurgusal ve sahte ortaklıklar ile İş Ortaklarını anlaşmayı bozmaya ikna etme;

3.2.3 Diğer İş Ortakları hakkında isim vererek ya da ima yolu ile olumsuz ve küçük düşürücü söylentilerde bulunma ve ayrıca bu durumu kamuya açık alanda ifşa etme,

3.2.4 Anlaşmazlıklar kamuya açık halde ifşa edilemez (gazeteler, sosyal medya veya diğer halka açık tüm bilgi kaynakları dahil).

4. LR İş Ortaklarının Diğer MLM Şirketlerine Karşı Davranış Kuralları

Tüm diğer MLM şirketlerine saygı gösterilecektir.


4.1 Diğer MLM şirketlerindeki Satış Ortaklarının adil olmayan stratejik yöntemlerle başka bünyelere çekilmesi etik değildir ve LR tarafından kabul edilmeyecektir. Bu etik olmayan davranışlara örnekler özellikle şunlardır:

4.1.1 Birçok İş Ortağı ile irtibat kurmak suretiyle tüm yapıların kışkırtılması;

4.1.2 Söz konusu şirketler hakkında olumsuz veya küçük düşürücü söylentiler yayılması (kazanç olanakları, ürünler vb.);

4.1.3 İş Ortaklarının anlaşmalarını bozmaya teşvik edilmesi;

4.1.4 Değişime ya da bir şeye karşılık olarak ödeme yapılması veya böyle bir ödeme için söz verilmesi;

4.2 Diğer MLM şirketlerinin bireysel satış ortaklarının sözde rekabet dışı uygulamalarını gerekçe göstererek uyarılar yayılması ya da yayınlanması kesinlikle yasaklanmıştır.

5. LR İş Ortaklarının Şirkete Karşı Davranış Kuralları

LR İş Ortakları, şirkete olan sadakat ve bağlılıklarını göstereceklerdir.

5.1 LR İş Ortakları, benimsedikleri ahlaklı ve adil çalışma yöntemleri ile farklarını ortaya koyacaklardır.

5.1.1 Pazarlama planlarının suistimal edilmesi etik değildir ve ticari faaliyetlerin büyük bir oranda zarar görmesine yol açar . Sistematik yüksek satış ve söz konusu ürünlerin gerekçesiz şekilde iade edilmesi, LR’ın belirlediği perakende satış fiyatının altında fiyatlandırma yoluyla rekabetin bozulması, açık arttırma, ortaklık sözleşmelerine hile karıştırılması vb. yollarla satın alma fiyatı oluşturulması da yine etik olmayan davranış sayılacaklardır.

5.2 LR İş Ortakları şirkete sadık kalacak ve sadakatlerini daima gerektiği şekilde göstereceklerdir. Diğer yandan, şirketin zarar görmesini engellemek adına gerekli tüm çabayı sarf edeceklerdir.

5.3. LR İş Ortaklarının ticari faaliyetlerine yönelik prensipler, LR Health & Beauty Systems GmbH şirketinin Genel Şart ve Koşullarını teşkil edecektir.

6. LR İş Ortaklarının Toplumdaki İzlenimleri

LR İş Ortakları daima saygın ve basiretli girişimciler olarak hareket edeceklerdir.

6.1 LR İş Ortakları, ne LR adına hareket eden çalışanlar ne de yüklenicilerdir. Dolayısıyla şirket çalışanı gibi bir izlenim bırakmayacaklardır.

6.2 Medya, televizyon ve radyo bağlantıları şirkete mahsustur. Özel durumların şirket onayına tabi tutulması gerekmektedir.
Medyadan gelebilecek talepler, doğrudan LR şirketinin Halkla İlişkiler departmanı tarafından yanıtlanacaktır.
Tüm medya organlarında (Facebook, Twitter, Instagram vb. dahil) şirketi ve diğer ortakları ilgilendiren her türlü ifade risk içerdiğinden adalet ve sadakat yükümlülüğüne tabidir. Şirket, diğer iş ortakları veya diğer şirketlere yönelik tüm beyanlar, dürüstlük ve sadakat ilkelerine tabi olacaktır. Gerekli zamanlarda LR ile işbirliği yapılmalıdır.

İşbu Davranış Kuralları, tüm LR Ortakları için bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır ve uyulması zorunludur. Kuralların ihlali durumunda LR Health & Beauty kendi iç tüzük kuralları dahil olmak üzere her türlü yasal hakkını kullanmayı saklı tutar.

Neden LR?

Değerler
Otomobil konseptiÜcretlendirme sistemiÖdül
Başarı hikayeleri

LR Ürünleri

Ürün kataloğuLR ALOE VIALR ZEITGARDDeluxe

LR Star Konsepti

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

LR Şirketi

Kilometre taşlarıDoğrudan satışLR GLOBAL KIDS FUND
Andreas FrieschThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Sosyal Medya:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Üyelikler:

BDDBDIHVKESELDIA

İş Birliği:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD